Informatie Coronavirus

Geachte ouders en verzorgers,

 

De ontwikkelingen die dit weekend hebben plaatsgevonden, waaronder het dringende advies van de Federatie Medisch Specialisten en de oproep vanuit het ministerie, hebben ons doen besluiten om onze school direct te sluiten. De veiligheid en gezondheid van de kinderen en onze medewerkers hebben voor ons de hoogste prioriteit.

 

WE ZIJN DICHT, maar uiteraard nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zullen opvang bieden aan díe enkele kinderen waarvan de ouders beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren én echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen. Met nadruk willen wij hier stellen dat het gaat over opvang van kinderen en niet over onderwijs aan kinderen.

Graag ontvangen wij voor 18:00, via SchouderCom, de aanvraag voor de opvang van uw zoon of dochter. En zullen wij kijken of het mogelijk is om de leerlingen op te vangen (kijkende naar de beroepen van beide ouders). 

Deze sluiting geldt tot nader order, maar in ieder geval tot 6 april 2020. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de directie. 

Media
  • gesloten-ivm-Corona