Ons Onderwijs

Onderwijs
Wij bieden modern onderwijs: gedegen en gestructureerd. Enerzijds gericht op het verwerven van kennis en anderzijds op de individuele mogelijkheden van uw kind. Er is aandacht voor zelfstandig (leren) werken en samenwerken. De leerkrachten bepalen op basis van het jaarprogramma wat zij aan onderwijs aanbieden. Leidend zijn hierbij de wettelijk vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs: dat wat de kinderen na acht jaar moeten kennen en kunnen. Wij hoúden ons daaraan. Als je kind een achterstand oploopt, is ons doel die achterstand in te lopen. Als een kind sneller wil dan gemiddeld, dan is daar ruimte voor. Altijd rekening houdend met de mogelijkheden van je kind.

 

Veiligheid
Wij werken met basisgroepen, die ieder een eigen schoolkamer als thuisbasis hebben. De basisgroep vormt de veilige plek voor je kind en staat onder leiding van een 'eigen' leerkracht. De kinderen komen in de schoolkamers bij elkaar om de dag te beginnen en af te sluiten. Daarnaast krijgt je kind de les- en werkinstructies in de schoolkamer. De leerlingen kunnen zich altijd terugkeren naar de schoolkamer of zich er even in terugtrekken.

 

Sociale vaardigheid
Kinderen willen zich graag breder ontplooien. Daarom wordt groepsoverstijgend werk uitgevoerd in een gemeenschappelijke werkruimte: de unitruimte. Hier ontmoet je kind leerlingen uit dezelfde leeftijdsgroepen (onder-, midden- en bovenbouw) uit andere schoolkamers. Jouw kind leert zelfstandig werken, maar kan ook andere leerlingen raadplegen of helpen. Dit bevordert de sociale ontwikkeling van de leerling.

 

Inspectie
In mei 2016 is de onderwijsincpectie voor de 4-jaarlijke inspectie langsgekomen. Zij waren zeer te spreken over ons onderwijs. Het rapport van hun bevindingen vindt je hier.

Nieuws

Nominatie RABO wensenfonds

RABO wensenfonds

Onze school is genomineerd voor een bijdrage uit het RABO Wensenfonds, t.b.v. het speeldak. LEDEN van de RABO-bank kunnen tot 17 december stemmen op onze school. Ieder lid heeft vier stemmen, één stem is € 25 waard. Als je lid bent van de RABObank, stem dan op ons project. Als je al wel klant, maar nog geen lid bent van de RABObank, word dan zo snel mogelijk lid (kost niets) en stem. We hopen op zoveel mogelijk stemmen. We stellen het zeer op prijs als je dit bericht wilt delen in je netwerk. Wat ons betreft mag het viral gaan. Je kunt stemmen op https://www.dichterbijleidenkatwijk.nl/fondsen/wensenfonds/genomineerden-wensenfonds/

Taart

 

27 novemberLees verder
Website vernieuwd

Op de valreep voor de herfstvakantie is de nieuwe site van Het DOK gepubliceerd. 

Het portaal voor ouders wordt in oktober geactiveerd. Je ontvangt als ouder een bericht hierover in je mailbox.

Fijne week

 

13 oktoberLees verder
Bericht van het Bestuur 8 september 2017

Bericht van het bestuur over de toetreding van Het DOK tot Stichting Pantha Rei.

2 oktoberLees verder

Kalender

Meivakantie
28 aprilLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...