Brede school

De basisschool speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. Deze acht jaar vormen een belangrijk deel van een kinderleven. Hierin vertrouwt u uw kind toe aan de door u gekozen basisschool met een fijne sfeer en leeromgeving die passen bij u en uw kind.

In Brede school Het DOK is een samenhangend aanbod beschikbaar van basisonderwijs en kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Binnen de school krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun brede talenten te ontwikkelen en kennis en vaardigheden te leren voor de toekomst. 

Een stuk gemak voor u en een prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs ondergebracht zijn in hetzelfde gebouw. Hierdoor begint de ontwikkeling van uw kind al zodra hij of zij naar de (voorschoolse) opvang gaat. De samenwerking zorgt ervoor dat elke kind zich van nul tot twaalf jaar in een veilige en vertrouwde omgeving kan ontwikkelen. 

Aanmelden voor buitenschoolse opvang gaat via de website van 
Stichting Kinderopvang Oegstgeest.