Kennismaken
Als u belangstelling hebt voor onze school, bent u van harte welkom voor een rondleiding op school. Tijdens deze rondleiding wordt u geïnformeerd over ons onderwijs. De rondleidingen zijn in groepsverband. De rondleidingen voor dit schooljaar zijn volledig bezet. In schooljaar 24-25 plannen we nieuwe data in. Heeft u interesse? Dan is een mail sturen of de gegevens onderaan deze pagina insturen, de beste weg.

Het Vooraanmeldformulier DOK kunt u hier downloaden en opsturen naar de school.

Voorlopige aanmelding

Het volledige aannamebeleid dat op Brede School Het DOK wordt gehanteerd, vindt u hier Aannamebeleid Het DOK (januari 2019).pdf en dat beleid gaat in geval van strijdigheid boven deze tekst.

Kinderen kunnen vanaf drie jaar definitief worden aangemeld. Voor de derde verjaardag is er sprake van een voorlopige aanmelding. Vlak voor uw kind drie jaar wordt, wordt door de school gevraagd of u de voorlopige aanmelding definitief wilt maken. Tevens wordt u gevraagd een aanvullende vragenlijst in te vullen. Na ontvangst van de definitieve aanmelding op school krijgt u een ontvangstbevestiging met de datum van aanmelding. Binnen 6 weken krijgt u schriftelijk een reactie met daarin het besluit of uw kind geplaatst kan worden bij ons op school.

Indien deze termijn door schoolvakanties niet haalbaar is, wordt deze termijn automatisch met maximaal 4 weken verlengd. Tijdens de schoolvakanties wordt de post niet gelezen. De vakanties zijn terug te vinden in de kalender op deze website.

Wachtlijst
Of uw kind bij ons geplaatst kan worden, hangt onder andere af van de groepsgrootte en de fysieke ruimte in ons gebouw. Basisschool Het DOK werkt met schoolkamers per groep en units per bouw. Vanwege de fysieke ruimte in de schoolkamers, hanteren wij een maximaal aantal leerlingen van 26 per groep in de groepen 3 t/m 8.

Vanwege het aantal schoolkamers dat de school tot haar beschikking heeft, kunnen er ieder jaar in groep 1, maximaal 70 nieuwe kleuters instromen, oftewel 17-18 nieuwe kleuters per kwartaal. 

Om te voldoen aan de wettelijke reactietermijn van zes weken werken we in de praktijk met aanmeldperioden van een maand. Alle aanmeldingen binnen een aanmeldperiode worden gelijk behandeld. Na afloop van de aanmeldperiode wijzen we plaatsen toe. Daarbij hanteren we de volgende voorrangsregels:

1.    Kinderen van wie een broertje of zusje op Het DOK al onderwijs volgt en die gebruik maken van de voorschoolse voorziening van Stichting SKO locatie Het DOK of bij BLOS kinderopvang locatie Rustenburgertuin 10.
2.    Kinderen van wie een broertje of zusje op Het DOK al onderwijs volgt.
3.    Kinderen die in de gemeente Oegstgeest wonen in het deel ten westen van de snelweg A44 en die gebruik maken van de voorschoolse voorziening van Stichting SKO locatie Het DOK.
4.    Kinderen die in de gemeente Oegstgeest wonen in het deel ten westen van de snelweg A44.

De volgorde van plaatsing is als volgt:

·         de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 1;

·         de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 2;

·         de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 3;

·         de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 4;

·         alle overige aanmeldingen.

De omvang van de groep leerlingen met voorrang kan zodanig groot zijn dat ook voor de groep met voorrang onvoldoende plek is. Er zal in dat geval geloot worden. Voldoen aan een voorrangsregel betekent dus niet automatisch dat uw kind geplaatst wordt.

Mochten we geen plek hebben voor uw kind, dan kunt u er voor kiezen uw kind op onze wachtlijst te plaatsen. Indien er een plek vrij komt, bijvoorbeeld i.v.m. een verhuizing, dan nemen we contact met u op.

Online aanmelden voor kennismaking

Wanneer u bij ons kennis wilt maken en een vooraanmelding wilt doen voor uw kind kunt u zich aanmelden door een bericht te sturen naar info@hetdok.org of onderstaand formulier in te vullen. 

Met het versturen van dit bericht is uw kind niet automatisch bij ons aangemeld. Verder geldt dat aanmelden voor een plek op de basisschool niet automatisch plaatsvindt door aanmelden bij de Kinderopvang bij SKO, en andersom ook niet. Tijdig aanmelden voor Buitenschoolse Opvang kan via de site van SKO-Oegstgeest.

 

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *