Ons onderwijs

Basisschool het DOK biedt kinderen, ouders en leerkrachten een vertrouwde en veilige omgeving waar iedereen welkom is. Basisschool Het DOK is een brede school. Dit houdt in dat binnen ons gebouw meerdere instanties gehuisvest zijn waarmee wij samenwerken, stichting SKO (Stichting Kinderopvang Oegstgeest) en expertisecentrum UNIEK.

Door deze indeling is het mogelijk dat jullie kind, vanaf 0 jaar tot de leeftijd waarop hij of zij de school verlaat, in het gebouw verzorging en onderwijs kan krijgen.

Het uitgangspunt op Het Dok is dat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen en resultaten behaalt die passend zijn bij zijn- of haar leercapaciteiten. Op Het DOK wordt er gewerkt met de organisatievorm unitonderwijs. Binnen unitonderwijs op Het DOK wordt er instructie gegeven in groepjes van maximaal 15 leerlingen, door een vakspecialist. Een vakspecialist is een leerkracht die zich richt op één of meerdere vakgebieden. Zij kunnen zich extra verdiepen in het betreffende vak, wat de kwaliteit van de instructie versterkt. Omdat de instructiegroepjes klein zijn, kan de vakspecialist nog beter aansluiten bij het niveau van de kinderen en komt ieder kind meer aan bod tijdens de instructie.

Ons schoolgebouw, met schoolkamers en de grote gezamenlijke unitruimte, is optimaal ingericht voor ons unitonderwijs.
 

Hiermee willen we bereiken dat: 
- de leerlingen onderwijsaanbod krijgen op het juiste niveau;
- wij de ontwikkeling nauwkeurig kunnen volgen
- wij gegevens (data verkregen uit observaties, testen en toetsen alsmede informatie betreffende de onderwijsbehoeften van het kind) gebruiken om het aanbod en de instructie op hen af te stemmen;
- de leerkrachten in staat zijn het didactisch en pedagogisch handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.