Bestuur

Basisschool Het DOK maakt deel uit van Panta Rhei: een stichting met 17 basisscholen in Leidschendam-Voorburg (12), Den Haag (1), Voorschoten (3) en Oegstgeest (1). De scholen hebben een r.k., algemeen bijzondere of openbare identiteit.      
De doelstelling van de stichting en de taken en verantwoordelijkheden van de organen zijn vastgelegd in de statuten van Panta Rhei en in het document Bestuurlijke organisatie.   

Panta Rhei heeft een College van Bestuur, bestaande uit één persoon en een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf personen.
De bestuurder houdt altijd de eindverantwoordelijkheid, stelt het strategisch beleidsplan, de begroting en de jaarrekening vast en beslist over zaken zoals arbeidsvoorwaarden. In elke basisschool heeft een directeur de eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijskundig management en de operationele zaken op zijn/haar basisschool. De directeur participeert ook in de bovenschoolse beleidsontwikkeling. 
Ondersteuning wordt geboden door medewerkers op het bestuursbureau: de secretaresses, stafspecialisten P&O, onderwijs en kwaliteit, Huisvesting , ICT en een controller.

Bestuurder: meneer M. Arnouts
Het bestuursbureau is als volgt te bereiken:
Adres: Overgoo 12, 2266 JZ Leidschendam
Postbus: 102, 2270 AC Voorburg
Telefonisch: 070-3879900
Per e-mail: info@stichtingpantarhei.nl
website: www.stichtingpantarhei.nl