De OR
De Ouderraad (OR) van Het DOK is een stichting die in 2013 is opgericht en als zodanig staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Wat doet de Ouderraad?
De OR organiseert samen met het schoolteam allerlei activiteiten voor de leerlingen en helpt bij de uitvoering daarvan. Hierbij kunt u denken aan de Sinterklaasviering, de activiteiten rondom Kerst en Pasen, maar ook de schoolreisjes en de organisatie van de schoolfotograaf. 

De OR bestaat uit
Amanda Bouwmeester
Willemiek van Dam

Anne-Marije van Es
Patricia de Haas
Annerike van der Meer
Frank Muller
Erik Olink
Michelle Verhaaren

Vanuit het team zitten Gigi Distelvelt en Jill Otte in de Ouderraad.

Ouderbijdrage en kosten voor schoolreisje
Voor al deze leuke activiteiten wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd. Over deze bijdrage wordt in het najaar aan ouders gecommuniceerd.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt €17,50.
De kosten voor het schoolreisje voor het schooljaar 2023-2024 bedragen € 35,00.

Contact
Heeft u ideeën betreffende een van de activiteiten van de OR of wilt u iets anders met de OR bespreken, dan kunt u een e-mail sturen naar or@hetdok.org.

Data vergaderingen 
De OR vergadert bijna maandelijks. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dat aangeven bij een van de OR-leden of via een e-mail. De vergaderingen zijn van 20:00 tot 21:30 uur

Dinsdag 10 oktober
Donderdag 2 november
Donderdag 7 december
Donderdag 8 februari
Woensdag 13 maart
Donderdag 11 april
Dinsdag 14 mei
Donderdag 13 juni