De OR
De Ouderraad (OR) van Het DOK is een stichting die in 2013 is opgericht en als zodanig staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Wat doet de Ouderraad?
De OR organiseert samen met het schoolteam allerlei activiteiten voor de leerlingen en helpt bij de uitvoering daarvan. Hierbij kunt u denken aan de Sinterklaasviering, de activiteiten rondom Kerst en Pasen, maar ook de schoolreisjes en de organisatie van de schoolfotograaf. 

De OR bestaat uit
Frank Muller, voorzitter 
Willemiek van Dam
Niels van Hartevelt, penningmeester (vacature voor penningmeester)
Marjolein Leeuwenburg
Amanda Bouwmeester
Annerike van der Meer
Brenda Kromhout
Erik Olink
Michelle Olman
Patricia de Haas
Anne-Marije Woltering
(vacatures)

Vanuit het team zitten Gigi Distelvelt en Jill Otte in de Ouderraad

Ouderbijdrage en schoolreisje
Voor al deze leuke activiteiten wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd. Deze vrijwillige bijdrage wordt aan het begin van het jaar in een brief van de OR aan de ouders gecommuniceerd. 
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt €20,00.
De kosten voor het schoolreisje voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt € 30,00

Vergadering en contact

Heeft u ideeën betreffende een van de activiteiten van de OR of wilt u iets anders met de OR bespreken, dan kunt u een berichtje via het ouderportaal SchouderCom sturen.

Data vergaderingen 
De OR vergadert bijna maandelijks. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dat aangeven bij een van de OR-leden of via een e-mail.

Woensdag 11-september

9:30 - 21:00

Sinterklaas,  Lentefeest en avondvierdaagse

Dinsdag  29- oktober

19:30 – 21:00

Sinterklaas, Schoolfotograaf en kerst

Woensdag 20-november

19:30 - 21:00

Sinterklaas

Woensdag 11 december

19:30 – 21:00

Kerst

Woensdag 29- januari

20:00 -  21:30

Schoolreis, lentefeest

Woensdag 18 maart

20:00 -  21:30

Pasen en Lentefeest

Woensdag 13 mei

20:00 -  21:30

Schoolreis en lentefeest

Woensdag 23 juni 20:00 -  21:30 Schoolreis en afsluiting OR jaar