De OR
De Ouderraad (OR) van Het DOK is een stichting die in 2013 is opgericht en als zodanig staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Wat doet de Ouderraad?
De OR organiseert samen met het schoolteam allerlei activiteiten voor de leerlingen en helpt bij de uitvoering daarvan. Hierbij kunt u denken aan de Sinterklaasviering, de activiteiten rondom Kerst en Pasen, maar ook de schoolreisjes en de organisatie van de schoolfotograaf. 

De OR bestaat uit
Dirk de Vlaam, voorzitter 
Lenita Rijneveld 
Niels van Hartevelt, penningmeester
Lesiela Haumahu
Judith Kloth
Frank Muller 

Vanuit het team zitten Monica van Bakkum en Els Hannaart in de Ouderraad

Ouderbijdrage
Voor al deze leuke activiteiten wordt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd. Deze vrijwillige bijdrage wordt aan het begin van het jaar in een brief van de OR aan de ouders gecommuniceerd. 

Vergadering en contact

Heeft u ideeën betreffende een van de activiteiten van de OR of wilt u iets anders dat de OR aangaat bespreken, dan kunt u een van de leden aanspreken of mailen via or@basisschoolhetdok.nl. De OR vergadert bijna maandelijks. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan kunt u dat aangeven bij een van de OR-leden of via een e-mail.