Schooltijden

Op het DOK zijn de schooltijden voor de onderbouw en bovenbouw gelijk. Dit creëert rust en regelmaat. De kinderen zijn vanaf 08:20 uur welkom op het schoolplein. Wilt u uw kind eerder brengen, dan kan er gebruik worden gemaakt van de voorschoolse opvang van SKO.

Maandag t/m vrijdag:              08.30 – 14.45
Woensdag:                                08.30 – 12.15

Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 t/m 4 maart 2022
Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022
Zomervakantie: 11
 juli t/m 19 augustus 2022