Kinderopvang

Samenwerking
Als brede school werken bij nauw samen met SKO (stichting Kinderopvang Oegstgeest) en kinderopvangorgansiatie BLOS. Kinderopvang van SKO en BLOS zijn van uitstekende kwaliteit, professioneel en vraaggericht. Zij spelen in op ontwikkelingen en besteden veel zorg en aandacht aan de kinderen. Kortom, zij bieden uw kind een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving om in op te groeien te spelen en te leren. 

Convenant informatie uitwisseling
Om de informatievoorziening binnen de brede school goed te laten verlopen heeft school met zowel SKO als BLOS een convenant opgesteld hoe zij met informatie om gaan. Als ouders geeft u toestemming via een toestemmingsformulier om informatie tussen opvangorganisatie en de basisschool mogelijk te maken. U heeft ook de mogelijkheid om aan te geven dat u geen toestemming geeft.
Toestemmingsformulier informatie uitwisseling.pdf

Kinderopvang bij Brede School Het DOK
Bij Brede School Het DOK verzorgt SKO dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, voorschoolse-, tussenschools en naschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar en een peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar.
BLOS kinderopvang biedt sinds 2022 ook buitenschoolse opvang aan in het pand aan de Rustenburgertuin 10. De dagopvang en de buitenschoolse opvang zijn open 07.30-18.30 uur

Informatie en aanmelding
U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier www.sko-oegstgeest.nl. Op deze website vindt u een volledig overzicht van de mogelijkheden qua opvang. 

Contact SKO
Voor informatie kunt u ook bellen met het bureau SKO: 071-515 98 00.
U kunt ook een afspraak maken met de manager kinderopvang, Petra Jonker voor een rondleiding. Via de e-mail is het ook mogelijk om contact op te nemen: p.jonker@sko-oegstgeest.nl of bel 071-515 98 58

Contact BLOS
Aanmelden bij de Buitenschoolse opvang bij BLOS kan via de website
Heeft u vragen over de locatie? U kunt dan contact op nemen met de locatiemanager Femke van Polanen via 085-7326289. Vragen over planning kunnen naar het oudersupport van BLOS 030-6047599.