Kinderopvang

Samenwerking met SKO
Als brede school werken bij nauw samen met SKO (stichting Kinderopvang Oegstgeest). SKO verzorgt met negen kindercentra de kinderopvang in Oegstgeest.
Kinderopvang van SKO is van uitstekende kwaliteit, professioneel en vraaggericht. Zij spelen in op ontwikkelingen en besteden veel zorg en aandacht aan de kinderen. Kortom, zij bieden uw kind een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving om in op te groeien te spelen en te leren. 

Convenant informatie uitwisseling
Om de informatievoorziening binnen de brede school goed te laten verlopen hebben SKO en Het DOK een convenant opgesteld hoe zij met informatie om gaan. Als ouders geeft u toestemming via een toestemmingsformulier om informatie tussen SKO en de basisschool mogelijk te maken. U heeft ook de mogelijkheid om aan te geven dat u geen toestemming geeft.
Zie documenten convenant en toestemmingsformulier.
convenant met SKO.pdf
Toestemmingsformulier informatie uitwisseling.pdf

Kinderopvang bij Brede School Het DOK
Bij Brede School Het DOK verzorgt SKO dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar, voorschoolse-, tussenschools en naschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar en een peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar.
De dagopvang en de buitenschoolse opvang zijn open 07.30-18.30 uur
De peuterspeelzaal is open van 08.30-12.30 uur.

Informatie en aanmelding
U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier www.sko-oegstgeest.nl. Op deze website vindt u een volledig overzicht van de mogelijkheden qua opvang. 

Contact
Voor informatie kunt u ook bellen met het bureau SKO: 071-515 98 00.
U kunt ook een afspraak maken met de manager kinderopvang, Petra Jonker voor een rondleiding. Via de e-mail is het ook mogelijk om contact op te nemen: p.jonker@sko-oegstgeest.nl of bel 071-515 98 58