TSO

Tussenschoolse opvang
Het DOK vindt het belangrijk dat de kinderen op school blijven eten. Dit zorgt voor de nodige rust, regelmaat en gaat onderlinge verschillen tegen. Hiertoe biedt Het DOK samen met onze brede school partner SKO tussenschoolse opvang voor alle kinderen op school. De tussenschoolse opvang is er 4 dagen per week. Op de woensdag is er geen TSO, want de kinderen zijn dan om 12.15 uit. 
Als ouder heeft u de keuze om wel of geen gebruik te maken de TSO-regeling.Reglement Tussenschools Opvang. 
Wat regelen wij? Tussen de middag blijf een leerling van Het DOK over. Dat houdt in dat zij in de middagpauze met elkaar lunchen. Ze nemen de lunch mee van huis. 

Het bestuur meldt dat, wanneer de ouders hun kind(eren) laten overblijven, Het DOK een dienst verleent aan de ouders waarvoor betaling verplicht is. 

Hoe regelen we dat?
De ouder die een overeenkomst met Het DOK afsluit, regelt daarmee dat hun kind op school de lunch eet en de middagpauze op school doorbrengt. Het DOK heeft met SKO een overeenkomst afgesloten waardoor de betaalde beroepskrachten (pedagogisch medewerkers) de leerkrachten ondersteunen bij de overblijf. 

Wanneer regelen wij dat?
De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd in drie shifts van drie kwartier. De kinderen eten een kwartier onder begeleiding van de eigen leerkracht en spelen een half uur buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. De kinderen nemen zelf hun een lunch mee. Onder een lunch verstaan wij een gezonde lunch met drinken (geen snoep of koek). Wilt u bij het meegeven van de lunch rekening houden met de hoeveelheid?

Wat kost de tussenschoolse opvang?
De kosten zijn vanaf november 2023 vastgesteld op €250,- per leerling per schooljaar. De prijs wordt aangepast als een leerling gedurende het schooljaar instroomt. De prijzen worden in overleg met de MR vastgesteld op basis van de actuele salariskosten van de pedagogisch medewerkers.

Hoe worden de kosten betaald?
De kosten worden betaald door middel van automatische incasso. De ouder machtigt Het DOK om de kosten te incasseren door het ondertekenen van de overeenkomst tussenschoolse opvang met de bijbehorende machtiging. Maandelijks wordt één tiende deel geïncasseerd. In de maanden juli en augustus incasseren wij niet.