Nieuwsbrieven

Op Het DOK ontvangen de ouders één keer in de maand een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven worden via ons ouderportaal, Parro, verstuurd.